Kulttuuri 2017 hankesuunnitelma

Hankkeessa tuotetaan sekä 100-vuotiaalle Suomelle että 400-vuotiaalle Uusikaupungille paikallisesta kulttuurista kumpuavia monipuolisia kulttuuritapahtumia ja tuotteita. Samalla juhlitaan Usko Kempin syntymän 110-vuotispäivää.

Usko Kempin tuotannon sähköiseen tallennusmuotoon saattaminen

Liite no. 1 »

 • Usko Kempin laaja ja monipuolinen tuotanto on valtakunnallinen kulttuuriaarre. Siitä syntyi huomattava osa Usko Kempin nuoruuden aikana Uudessakaupungissa, erityisesti hänen käydessään keskikoulua. Nyt on viimeisiä tilaisuuksia saada tämä kulttuuriperintö talteen.
 • Usko Kemppi Seuran kotisivuille voidaan tallentaa hyväksi käyttäen Usko Kempin valtava tuotanto kaikkien tavoitettavaksi.
 • Toimenpiteinä se tarkoittaa Usko Kempin laajan tuotannon dokumentointia ja digitalisointia. Näin tuodaan määrällisesti laaja Kempin tuotanto esille kaikkien käytettäväksi. Osa ennen esittämättömästä tuotannosta saatetaan esityskuntoon. Perustyö mahdollistaa laajan materiaalin monipuolisen hyödyntämisen. Kempin tuotannosta huomattava osa sijaitsee tällä hetkellä museoissa ja varastoissa.

Usko Kempin kustantamattoman oman musiikin työstäminen ja saattaminen esitettäväksi

Liite no. 2 »

 • Tarkoitus on työstää dokumentoinnin kautta talteen saatu Usko Kempin tällä hetkellä hyvin sekalaisessa muodossa oleva kustantamaton musiikki nykyaikaisella tekniikalla julkaisukelpoisiksi tuotteiksi tekemällä niistä niin sanotut pianonuotit joko yksi- tai kaksirivisinä sointumerkein ja tekstein.
 • Malliksi liitteenä on niin sanottu kaksirivinen pianopartituuri varustettunasointumerkein ja laulutekstillä. Työstäminen tapahtuu puhtaaksikirjoittamalla nuotinnusohjelmalla (Sibelius 6.5) tehden tarvittava soinnutus- ja sovitustyö, sekä muuntamalla tuote ilmaisohjelmin avautuvaan käyttökelpoiseen pdf-muotoon.
 • Pdf-tiedostot voidaan sellaisenaan nopeasti saattaa sähköpostitse ja/tai internetverkossa muusikoiden käyttöön ja niistä voidaan myöhemmin tehdä painettuja/monistettuja julkaisuja.
 • Jatkotoimena tulisi pyrkiä kustantajan kanssa yhteistyössä saattamaan kustantamaton ja kustannettu ohjelmisto mahdollisimman laajasti ja mieluiten kokonaisuudessa saatavaksi yhteisestä ”nuottipankista”.

Usko Kemppi musiikkiviikko ja kulttuuria erityisryhmille

Liite no. 3 »

 • Usko Kemppi syntyi 12.2.1907. Juhlavuonna 2017 käynnistetään Usko Kempin musiikkiviikko. Sen aikana Vakka-Suomen Musiikkiopiston oppilaat ja Uudenkaupungin koulujen musiikkiluokkalaiset vierailevat päivittäin soittamassa vanhainkodeissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, Uudessakaupungissa, Lokalahdella, Kalannissa ja Pyhämaassa.
 • Tuotetaan mm. Usko Kempin lastenlaulukirjan pohjalta konsertteja erityisryhmille ja muita sellaisia tapahtumia, joihin saadaan perusteet Usko Kempin tuotannosta. Hän oli myös mm. erinomainen piirtäjä. Toimenpiteet suunnitellaan alan Uudenkaupungin sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa, mitä ja minkälaista kulttuuria voidaan tuottaa erilaisille erityisryhmille. Viikosta on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.
 • Hanke pyrkii organisoimaan lasten ja erityisryhmien kulttuuritarjonnan säännölliseksi.
 • Usko Kemppi Musiikkiviikkoviikko sijoittuu lähelle taitelijan syntymäpäivää. Alkaa Uudenkaupungin Laulu-Veikkojen konsertilla, johon osallistuu myös muita mieskuoroja.

Lastenlaulutapahtumat ja -kilpailut

Liite no. 4 »

 • Vakka-Suomen musiikkiopisto suunnittelee ja organisoi tapahtumat yhteistyössä Usko Kemppi Seuran kanssa.
 • Sisältöön tulee myös Usko Kempin lastenlauluja.
 • Projekti huipentuu Lasten laulujuhlat–tapahtumaan Uudenkaupungin jäähallissa, joka on parin-kolmen tunnin kokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu huippuartistin/-yhtyeen vierailukonsertti, Uki Kid Sing solistikilpailun finaali ja huipentumana koululuokkien suurkuoroesitykset, tyylillä kaikki laulaa!
 • Pyritään lastenlaulutapahtumassa jokavuotiseen jatkuvuuteen.

Tutkitaan yhteistyömahdollisuutta Uudenkaupungin kuvataideseuran kanssa

 • Uudenkaupungin kuvataideseura rakentaa yhden kiertävän näyttelyn, jonka merkitys on pedagoginen taidekasvatuksen osalta, ja jonka tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman moni sellainen katselija, jolle taidenäyttelyissä käyminen ei kuulu harrastuksiin tai muuten ei ole mahdollista.
 • Tutkitaan, miten Usko Kempin tyylinen kevyt musiikki ja paikallinen taide voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi ja erilaisiksi tuotteiksi sekä tapahtumiksi. Uudenkaupungin Kuvataideseura järjestää kiertäviä näyttelyitä, ja Usko Kemppi Seura liittää niihin elävää musiikkia. Musiikki tulee tässä yhteydessä monelta taholta, varsinkin koulujen musiikkiluokilta ja Vakka-Suomen Musiikkiopistosta.

Muuta

 • Suunnitelmissa on Usko Kemppi opastus kesällä 2016 alkaen pysyvästi Uudessakaupungissa Yhteistyössä Uudenkaupungin Matkailuoppaiden kanssa.
 • Tutkitaan mahdollisuutta tuottaa reliefi tai pienimuotoinen Usko Kemppiä esittävä patsas. Kun vierailija tulee riittävän lähelle, Kempin musiikki alkaa soida ja kuuluu tiivistetty kertomus Usko Kempistä ja Uudestakaupungista. Pakkahuoneen tori olisi paras paikka.
 • järjestetään kouluille kirjoituskilpailuja Usko Kempin satulauluista ja tarinoista opettajien kanssa.

Hankkeen hallinnointi

 • Usko Kemppi Seuran hallitus seuraa ja valvoo hankkeen etenemistä.
 • Kirjanpito ja käytännön hallinnointi Vuorivalli Oy.
 • Jos katsotaan tarpeelliseksi, yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus
  yhteistyöstä.

Kommentit suljettu.